Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn hoàn thành livechat hoàn chỉnh và kết nối trên các nền tảng website, mạng xã hội.

Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất:

Cấu trúc bài viết của kho tài liệu

Thư mục lớn

Đây là các phần trong thanh menu trái ở trang quản lý chat, gồm: Hộp thư, Khách hàng, Tích hợp, Cài đặt.

Bài viết lớn

Đây là thông tin về các tính năng trong từng phần kể trên.

Bài viết nhỏ

Thông tin về các tính năng phụ, hoặc hướng dẫn thao tác trong từng tính năng

Mục lục

pageTổng quan về hộp thưpageQuản lý thông tin khách hàngpageLive ChatpageCài đặt chung

Cách tra cứu và đọc tài liệu

Cách tra cứu từ khóa

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên LadiChat. Vì vậy bạn có thể xem tên tính năng đó trên LadiChat và tìm đúng từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan tại thanh tìm kiếm góc trên bên phải:

Cách đọc tài liệu

Để xem bố cục trong bài viết bạn có thể xem phần Contents phia bên trái. Ví dụ:

Chọn phần bạn muốn đọc để trang tài liệu chuyển đến phần đó.

Last updated