Kích hoạt và hủy quyền kích hoạt nhân viên

Kích hoạt nhân viên

Để thêm nhân viên vào store LadiChat, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Để kích hoạt tài khoản nhân viên, nhân viên đó cần có tài khoản tại accounts.ladiuid.com

  • Bước 1: Chọn ô Kích hoạt nhân viên

  • Bước 2: Điền email đã đăng ký tài khoản tại accounts.ladiuid.com , phần Họ tên bạn có thể thay đổi tùy ý theo nhu cầu hiển thị của bạn

Phòng ban là nội dung không bắt buộc, chỉ chọn nếu bạn tạo nhiều phòng ban và thiết lập các quy tắc điều phối khác nhau

  • Bước 4: Sau khi hoàn thành lựa chọn, ấn Lưu Lại

Hủy bỏ kích hoạt nhân viên

Nhân viên vẫn sẽ hiển thị tên trong danh sách tài khoản, tình trạng kích hoạt là OFF, nhưng sẽ Không truy cập được vào store đã bị hủy quyền để thao tác

Màn hình hiển thị ra 1 popup , nhấn ĐỒNG Ý để xác nhận lại thao tác và hoàn thành hủy kích hoạt

Thay đổi thông tin tên hiển thị và ảnh nhân viên

Bạn vào phần danh sách nhân viên , dấu .. -> Thông tin chi tiết

Bấm vào chỉnh sửa ở cạnh mục Thông tin nhân viên để cập nhật lại ảnh và tên nhân viên

Last updated