Form

Form đăng ký sẽ được tích hợp trong đoạn chat để khách hàng có thể đăng ký mua sản phẩm, tư vấn dịch vụ,làm màn hình bắt đầu trước khi chat ,...

Thêm mới form

Để tạo form, bạn ấn vào mục Forms -> Forms, bấm Tạo Form . Màn hình sẽ hiển thị ra tạo form mới để thiết lập

Thiết lập form

Nhập các thông tin trong phần thiết lập form:

 • Form ID : hệ thống sẽ tự sinh ra form id sau khi bạn bấm lưu lại form đang thiết lập

 • Tên form: tên form chỉ có tác dụng gợi nhớ, giúp dễ dàng trong việc tìm kiếm để gửi cho khách hàng

 • Mô tả form: dòng mô tả về form đăng ký

 • Nội dung cảm ơn sau khi submit form: thông tin sẽ hiển thị sau khi khách hàng điền form gửi thông tin cho bạn( chỉ áp dụng với trường hợp sử dụng form-popup)

 • Cấu hình form: chọn nơi lưu trữ thông tin khách hàng điền ở form đăng ký (chọn từ cấu hình form đã tạo). Tham khảo các bước tạo cấu hình form tại đây

 • Nút gửi form: nội dung nút bấm khách hàng submit thông tin

Thiết lập trường dữ liệu form :

Bạn chọn danh sách các trường thông tin muốn khách hàng điền thông tin. Trường thông tin này đã được tạo sẵn ở Form-> Trường dữ liệu. Tham khảo các bước tạo trường dữ liệu tại đây

 • Bước 2: Ấn Sử dụng để chọn trường dữ liệu muốn dùng. Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn trường dữ liệu do tài khoản của mình tạo nên.

Trường dữ liệu có 3 mục: Tên trường, Giá trị mặc định và Chữ gợi nhắc. Bạn có thể thay thế giá trị của 3 nội dung này. Nếu trường hợp có cả Giá trị mặc định và chữ gợi nhắc, thì form sẽ ưu tiên hiển thị Giá trị mặc định

 • Tên trường : là tên hiển thị của trường trên form của bạn, lấy mặc định từ tên trường bạn tạo từ phần Trường dữ liệu form

 • Giá trị mặc định : lấy mặc định theo Tên Trường, là phần thông tin hiển thị gợi ý trên form đăng ký, khách hàng không sửa thông tin của chữ gợi nhắc, thì submit dữ liệu sẽ không về kênh lưu trữ

 • Chữ gợi nhắc : phần thông tin hiển thị gợi ý trên form đăng ký, nếu có cả thông tin ở phần Giá trị mặc định thì sau khi khách hàng xóa Giá trị mặc định thì sẽ hiển thị ra giá trị gợi nhắc, khách hàng không sửa thông tin của giá trị gợi nhắc, thì submit dữ liệu sẽ về kênh lưu trữ theo giá trị gợi nhắc đó

 • Bắt buộc /Không bắt buộc : bạn lựa chọn trường dữ liệu form là bắt buộc hay không bắt buộc phải điền thông tin khi submit

Giao diện hiển thị của form

Phần form sau khi bạn thiết lập, mặc định được lưu theo 2 giao diện hiển thị: popup và tin nhắn trực tiếp

 1. Tin nhắn trực tiếp : giao diện hiển thị của form khi bạn gửi trực tiếp form đăng ký cho khách hàng qua kênh chat

 2. Popup: KHÔNG hiển thị khi gửi form trực tiếp cho khách hàng qua kênh chat . Phần hiển thị này chỉ áp dụng khi bạn tích hợp code form vào trang web của bạn ví dụ như bấm vào nút bấm, cuộn trang đến section nào thì sẽ hiển thị form .. hoặc sử dụng làm form bắt đầu chat trên giao diện SDK trên LadiChat của bạn

 • Tích hợp code form vào trang web của bạn : vào mục danh sách các form bạn đã tạo Forms > form, dấu ... cạnh tên form, mục Lấy code tích hợp

Lưu ý : code này chỉ hoạt động, nếu trong web đó của bạn có thiết lập cài đặt code LadiChat

 • Sử dụng làm form bắt đầu trong SDK( giao diện chat với khách hàng ): bạn vào mục Kênh tương tác -> Livechat -> Chi tiết thiết lập Widgets> > Cài đặt khác

pageTrường dữ liệu formpageCấu hình form

Last updated