Quản lý thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng đã từng truy cập và chat trên các trang landingpage, website hay fanpage được đồng bộ với LadiChat thì sẽ lưu lại được thông tin về mục KHÁCH HÀNG (thanh công cụ bên trái)

Thông tin lưu trữ lại bao gồm: Tên, Email, Số điện thoại, lần Online gần nhất, lịch sử hoạt động, lịch sử chat, Ghi chú về khách hàng và các trường tùy chỉnh.

Khách hàng sẽ được định nghĩa chia thành Lead và User. Các khách hàng truy cập vào trang được định nghĩa là Lead. Trong trường hợp bạn muốn đổi lại khách hàng thành User thì vào chi tiết của khách hàng đó, đổi từ Lead thành User.

Tạo mới 1 khách hàng

Bạn vào phần Khách hàng => Tạo khách hàng mới, điền thông tin khách hàng, chọn loại là User/Lead.

Các trường thông tin mặc định : Tên, Email, Số điện thoại, Type ( Lead/User)

Các trường tùy chỉnh : là các trường đã được thiết lập ở mục CÀI ĐẶT-Trường Tùy Chỉnh .

Gửi tin nhắn cho 1 loạt khách hàng

Sau khi có thông tin của khách hàng, bạn có thể gửi tin nhắn đến mục Inbox cho khách hàng

Thao tác thực hiện :

  • Tìm kiếm tên 1 khách hàng hoặc tích chọn list từ phần danh sách khách hàng

  • Bấm vào mục Gửi tin nhắn, soạn nội dung tin nhắn rồi bấm Gửi

Last updated