Tích hợp LadiChat vào website/landingpage

Cách 1: Tích hợp LadiChat bằng code Javascript của LadiChat

Vào mục Channels > LiveChat > Widgets. Chọn widget( giao diện chat) bạn muốn hiển thị ở landingpage/website , chọn phần Lấy code tích hợp

Hoặc bạn cũng có thể vào chi tiết của Widget để lấy code tích hợp ở phần cuối cùng trong phần thiết lập Widget

Lấy code tích hợp, chèn vào thẻ Body trong Landingpage/Website của bạn

Lưu ý : Widget chỉ hoạt động nếu url trang landingpage/website có trong mục Tên miền tích hợp của Widget đó

Hướng dẫn tích hợp code vào trang Landingpage được tạo từ LadiPage.vn

Để tích hợp live chat vào landing page trên nền tảng LadiPage thì bạn hãy thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của LadiPage tại đây

  • Bước 2: Truy cập vào trang Landing Page builder

Bước 2 : Truy cập vào Builder chỉnh sửa của Trang Landing Page mà bạn muốn hiển thị code chat

Bạn chọn mục Thiết lập (thanh công cụ bên tay phải)- Mã Javascript/CSS- Trước thẻ Body, bạn chèn đoạn code chat và bấm Đóng

Xuất bản lại trang Landing Page của bạn, để cập nhật code chat lên trang của bạn

Cách 2 : Tích hợp bằng API của LadiChat

‌Với cách này tích hợp này, bạn chỉ cần chèn tích hợp chat 1 lần vào tài khoản LadiPage của bạn, rồi ở các landingpage khác trong tài khoản, chọn lại liên kết LadiChat đã tạo là sẽ sử dụng được LadiChat

Bước 1: Tích hợp ứng dụng LadiChat vào tài khoản LadiPage ( bạn cần có tài khoản tại ladipage.vn)

Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là LadiChat

Điền đầy đủ các thông tin ở tài khoản liên kết:

Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.

API: api kết nối lấy trong tài khoản của LadiChat

*Cách lấy API của LadiChat

‌Đăng nhập tài khoản LadiChat ở đường dẫn https://app.ladichat.com, vào phần Cài đặt ở thanh công cụ bên tay trái , chọn Tích hợp API, và copy đoạn mã

‌Kết nối thành công sẽ hiện LadiChat ở tài khoản liên kết:

Bước 2: Hiển thị LadiChat đã kết nối trên các landing page của bạn

‌Truy cập lại builder chỉnh sửa landing page của bạn

Lưu ý : Chỉ sử dụng 1 trong 2 cách tích hợp LadiChat trên 1 trang để tránh bị lỗi phần hiển thị giao diện chat

Last updated