Links

Các trạng thái hoạt động của thành viên

Trạng thái nhân viên sẽ tương đương với thao tác trong tài khoản , tin nhắn nhân viên đó có thể hỗ trợ .
Có 2 cách thay đổi trạng thái hoạt động : cách 1 hỗ trợ thay đổi trạng thái của các nhân viên trong tài khoản, cách 2 thay đổi trạng thái hoạt động của chính tài khoản của bạn.

Cách 1 : Xem và thay đổi trạng thái của toàn bộ nhân viên trong tài khoản LadiChat của bạn

Truy cập vào phần Cài đặt-> Quản lý tài khoản
Phần Trạng thái được hiển thị tại đây:
Các trạng thái có ý nghĩa như sau:
  • Sẵn sàng: bật chế độ online với khách hàng và sẵn sàng tiếp nhận hội thoại
  • Không sẵn sẵn sàng: không tiếp nhận cuộc hội thoại mới, vẫn tiếp nhận cuộc hội thoại từ phản hồi của khách hàng vào các cuộc hội thoại đã hỗ trợ trước đó.
  • Chuyển tiếp: không tiếp nhận bất kỳ cuộc chat (cả cuộc hội thoại mới và cũ)
Để thay đổi trạng thái của nhân viên, chọn biểu tượng
và ấn chọn.

Cách 2 : Xem trạng thái của chính tài khoản của bạn

Bạn nhìn vào góc trên bên phải màn hình, icon Online
  1. 1.
    Online ( sẵn sàng ) : bật chế độ online với khách hàng và sẵn sàng tiếp nhận hội thoại
2. Không sẵn sàng : không tiếp nhận cuộc hội thoại mới, vẫn tiếp nhận cuộc hội thoại từ phản hồi của khách hàng vào các cuộc hội thoại đã hỗ trợ trước đó . Bấm vào chữ Online chuyển sang Offline và bấm Đồng ý
3. Chuyển tiếp ( Offline) : không tiếp nhận bất kỳ cuộc chat (cả khách hàng mới và cũ)
Bấm vào chữ Online sang Offline , và chọn Bật chế độ chuyển tiếp và bấm Đồng ý