Các trạng thái hoạt động của thành viên

Trạng thái nhân viên sẽ tương đương với thao tác trong tài khoản , tin nhắn nhân viên đó có thể hỗ trợ .

Có 2 cách thay đổi trạng thái hoạt động : cách 1 hỗ trợ thay đổi trạng thái của các nhân viên trong tài khoản, cách 2 thay đổi trạng thái hoạt động của chính tài khoản của bạn.

Cách 1 : Xem và thay đổi trạng thái của toàn bộ nhân viên trong tài khoản LadiChat của bạn

Truy cập vào phần Cài đặt-> Quản lý tài khoản

Phần Trạng thái được hiển thị tại đây:

Các trạng thái có ý nghĩa như sau:

  • Sẵn sàng: bật chế độ online với khách hàng và sẵn sàng tiếp nhận hội thoại

  • Không sẵn sẵn sàng: không tiếp nhận cuộc hội thoại mới, vẫn tiếp nhận cuộc hội thoại từ phản hồi của khách hàng vào các cuộc hội thoại đã hỗ trợ trước đó.

  • Chuyển tiếp: không tiếp nhận bất kỳ cuộc chat (cả cuộc hội thoại mới và cũ)

Cách 2 : Xem trạng thái của chính tài khoản của bạn

Bạn nhìn vào góc trên bên phải màn hình, icon Online

  1. Online ( sẵn sàng ) : bật chế độ online với khách hàng và sẵn sàng tiếp nhận hội thoại

2. Không sẵn sàng : không tiếp nhận cuộc hội thoại mới, vẫn tiếp nhận cuộc hội thoại từ phản hồi của khách hàng vào các cuộc hội thoại đã hỗ trợ trước đó . Bấm vào chữ Online chuyển sang Offline và bấm Đồng ý

3. Chuyển tiếp ( Offline) : không tiếp nhận bất kỳ cuộc chat (cả khách hàng mới và cũ)

Bấm vào chữ Online sang Offline , và chọn Bật chế độ chuyển tiếp và bấm Đồng ý

Last updated