Lưu data về Email

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms-> Tài khoản liên kết -> Tạo liên kết . Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Email.

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác. Email : là email bạn muốn kết nối. Ấn Tiếp tục để Lưu.

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms -> Cấu hình form

Tìm kiếm tài khoản liên kết đã tạo và bấm nút Chọn

Nhập "Tên cấu hình form": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài với khách hàng .

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 kênh lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký bạn gửi cho khách hàng qua LadiChat

Sau đó bấm Hoàn tất để lưu lại cấu hình form đã tạo

Bước 4 : Sử dụng cấu hình form đã tạo

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms -> Form để thiết lập sử dụng cấu hình form đã tạo

Bạn truy cập vào mục Hộp thư -> Forms, để gửi forms bạn đã thiết lập với khách hàng qua livechat để khách hàng điền và submit thông tin gửi lại cho bạn

Last updated