Links
Comment on page

Bài viết

Bài viết không phải phần nội dung sẽ gửi trực tiếp tới phần Tin nhắn cho khách hàng mà sẽ được hiển thị trên phần giao diện SDK- phần giao diện chat sẽ hiển thị trên landingpage, website để khách hàng nhìn thấy và thao tác.
Ví dụ về phần sử dụng Bài Viết trên giao diện SDK LadiChat

Thao tác tạo và thiết lập 1 bài viết

Bạn vào mục Cài đặt- Bài Viết- Tạo bài viết để tạo và thiết lập 1 bài viết mới
Một bài viết hoàn chỉnh thì bao gồm Tiêu đề , nội dung text/ ảnh/ liên kết link/icon...
Chi tiết về hướng dẫn chèn link liên kết/thêm ảnh, bạn có thể tham khảo phần hướng dẫn tại đây ( nội dung này thao tác tương tự như phần Thêm mẫu câu )

Sử dụng phần Bài Viết

Bạn có thể vào phần Channels- Livechat-Widget- Bài viết hoặc tài liệu, chọn danh sách bài viết bạn muốn hiển thị trên giao diện SDK livechat của bạn.