Bài viết

Bài viết không phải phần nội dung sẽ gửi trực tiếp tới phần Tin nhắn cho khách hàng mà sẽ được hiển thị trên phần giao diện SDK- phần giao diện chat sẽ hiển thị trên landingpage, website để khách hàng nhìn thấy và thao tác.

Thao tác tạo và thiết lập 1 bài viết

Bạn vào mục Cài đặt- Bài Viết- Tạo bài viết để tạo và thiết lập 1 bài viết mới

Một bài viết hoàn chỉnh thì bao gồm Tiêu đề , nội dung text/ ảnh/ liên kết link/icon...

Chi tiết về hướng dẫn chèn link liên kết/thêm ảnh, bạn có thể tham khảo phần hướng dẫn tại đây ( nội dung này thao tác tương tự như phần Thêm mẫu câu )

Sử dụng phần Bài Viết

Bạn có thể vào phần Channels- Livechat-Widget- Bài viết hoặc tài liệu, chọn danh sách bài viết bạn muốn hiển thị trên giao diện SDK livechat của bạn.

Last updated