Zalo

Tích hợp Zalo cho phép bạn tích hợp với OA ZALO để dẫn các tin nhắn zalo về phần quản lý LadiChat

Lưu ý :1. Chỉ tích hợp được tài khoản OA ZALO , không phải zalo cá nhân . Bạn cần làm việc với ZALO để được cung cấp thông tin về mục OA Zalo

2. LadiChat chỉ sử dụng để phản hồi các tin nhắn zalo , không phải chủ động gửi tin nhắn,chiến dịch chăm sóc khách hàng theo số điện thoại, nội dung này có thể tham khảo thêm tại LadiFlow

Để truy cập vào phần Zalo, bạn ấn chọn biểu tượng Kênh tương tác -> Zalo

Bạn chọn tài khoản Zalo muốn kết nối và bấm tích cấp quyền Đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Official Account

Sau khi kết nối thành công sẽ hiển thị page ở danh sách

Muốn ngừng kết nối với zalo nào, bạn bấm chọn vào mục Ngắt kết nối ở phần tài khoản đó

Last updated