Quy tắc điều phối

Quy tắc điều phối cho phép bạn thiết lập quy tắc chia hội thoại theo các điều kiện khác nhau từ nguồn chat, kênh tích hợp.., theo nhân viên, phòng ban ...

Thiết lập quy tắc điều phối

Nhập các thông tin ở phần thiết lập quy tắc điều phối

 • Tên gợi nhớ : tên dùng để lưu trữ, gợi nhắc lại phần thông tin thiết lập

 • Kiểu điều phối : hiện tại tài khoản có 2 quy tắc điều phối

Kiểu vòng tròn : Cuộc chat sẽ được điều phối tuần tự theo danh sách nhân viên hỗ trợ và lặp lại theo vòng tròn. Với quy tắc này thì việc chia hội thoại sẽ không quan tâm đến số lượng cuộc chat nhân viên đang sở hữu và được mở, hay số lượng cuộc chat được chia vào ngày hôm trước, cứ 0h hàng ngày, hội thoại được chia đều lần lượt cho các thành viên đang Online.

Kiểu chia đều : Cuộc chat sẽ được ưu tiên phân chia cho nhân viên hỗ trợ đang online có ít cuộc chat hơn và cân bằng đồng đều số cuộc chat giữa các nhân viên hỗ trợ. Nhân viên ít cuộc chat hơn được tính theo số lượng hội thoại nhân viên đó đang sở hữu và đang mở

 • Lọc theo điều kiện

 1. Kênh tích hợp : chia hội thoại theo nguồn fanpage hoặc zalo bạn tích hợp với LadiChat

 2. Widget : chia theo nguồn các tin nhắn/hội thoại đến từ website/landingpage được cài đặt Widget LadiChat tương ứng trên trang.

 3. Đường dẫn trang : chia theo nguồn các tin nhắn/hội thoại đến từ các website/landingpage với các url khác nhau ( có thể lọc theo cả nguồn tracking như utm để chia hội thoại đến nhân viên khác nhau )

 4. Email : chia các email gửi tới địa chỉ email được thiết lập ở mục email điều phối

 5. Mặc định : chia toàn bộ các tin nhắn, hội thoại ở tài khoản ladichat

 • Điều phối theo phòng bạn, Điều phối theo thành viên :

 1. Điều phối theo phòng ban: hội thoại sẽ chia đến các thành viên trong phòng ban được chọn

 2. Điều phối theo thành viên : hội thoại sẽ chia đến thành viên được chọn

Quy tắc điều phối của tài khoản

 1. Trường hợp không thiết lập quy tắc điều phối : Trường hợp tài khoản của bạn không thiết lập bất kỳ 1 quy tắc điều phối nào, thì các tin nhắn, hội thoại sẽ mặc định chia theo Quy tắc vòng tròn : Cuộc chat sẽ được điều phối tuần tự theo danh sách nhân viên hỗ trợ và lặp lại theo vòng tròn. Nếu tài khoản không có ai online, thì hội thoại sẽ vào mục Chưa Chia của Hội thoại.

 2. Trường hợp thiết lập nhiều quy tắc điều phối : Các hội thoại sẽ được ưu tiên chia theo quy tắc điều phối đầu tiên trong danh sách, rồi nếu không thỏa mãn sẽ đến các quy tắc điều phối tiếp theo. Nếu không có quy tắc điều phối nào thỏa mãn, thì sẽ chia đều theo quy tắc vòng tròn cho các thành viên đang online.Nếu tài khoản không có ai online, thì hội thoại sẽ vào mục Chưa Chia của Hội thoại.

Last updated