Email

Trường hợp bạn muốn phản hồi khách hàng chat thông qua email và nhận được các thông tin phản hồi đó về mục Inbox của LadiChat thì bạn tích hợp kênh tương tác Email

Truy cập mục Kênh tương tác -> Email -> Thiết lập email , bạn sao chép mã ở mục Email nhận

Truy cập vào tài khoản gmail của bạn, mục Cài đặt ->Chuyển tiếp và POP/IMAP

Dán địa chỉ email nhận thư chuyển tiếp copy từ tài khoản LadiChat, vào mục Thêm địa chỉ chuyển tiếp và bấm Tiếp theo

Sau khi bấm nút Tiếp Theo, sẽ hiển thị ra 1 popup, bạn bấm nút Tiếp tục để hoàn thành việc kết nối

Bạn quay lại mục Hộp Thư của Ladichat ,Gmail sẽ gửi cho bạn 1 mã xác minh, bạn nhập mã xác minh vào phần thiết lập bạn vừa thao tác trong gmail

Như vậy là bạn đã hoàn thành phần đồng bộ dữ liệu email về phần inbox của LadiChat

Last updated