Messenger

Messenger là phần giúp bạn tích hợp với ứng dụng Messenger để dẫn tin nhắn , bình luận từ trang bán hàng của mình về LadiChat để quản lý và phản hồi phần thông tin này

Để truy cập vào phần Messenger, bạn ấn chọn biểu tượng Kênh tương tác -> Messenger

Sau đó, bạn chọn Thêm liên kết Messenger -> Chọn trang facebook muốn tích hợp.

Sau khi tích hợp sẽ hiển thị Page ở phần danh sách -> bấm Kết nối

Khi tích hợp thành công thì sẽ hiển thị trạng thái Đang hoạt động ở phần thông tin page

Trường hợp bạn muốn hủy kết nối , không nhận tin nhắn từ page về LadiChat , bạn chọn Hủy kết nối -> Xác nhận

Bạn có thể thao tác kết nối với nhiều Page ở nhiều tài khoản facebook khác nhau

Last updated