Tags

Tag là chức năng giúp bạn đếm số lượng các cuộc hội thoại, khách hàng theo từng nhóm Tag mà bạn đã thiết lập.Tag được chia làm 2 nhóm Tag: User và Conversation.

Cách tạo Tag

Đế tạo một Tag mới bạn vào phần Cài đặt > Tag > Tạo tag mới

Các Tag tạo xong sẽ hiển thị ở phần danh sách như sau :

Gắn Tag cho cuộc hội thoại

Chọn cuộc hội thoại, mục Tag, Chọn Tag( sẽ hiển thị các Tags thuộc nhóm tag User) rồi bấm Lưu lại.

Lưu ý:

  • Bạn có thể gắn Tag cuộc hội thoại từ tất cả các kênh landingpage, website, fanpage, tất cả các trạng thái : đang mở, hẹn giờ, đã đóng

  • Bạn có thể gắn nhiều hơn một Tag trong một cuộc hội thoại

Sửa và Xóa Tag đã tạo

Bạn có thể vào phần danh sách Tag, dấu ...bên tay phải, bấm chọn Sửa/Xóa Tag đã tạo

Sửa : hội thoại đã được gắn tag, sẽ được cập nhật lại theo tên của Tag được sửa lại

Xóa : hội thoại đã được gắn tag, sau khi Tag được xóa đi, sẽ mất đi phần tag đó

Những lưu ý khi sử dụng Tags

Để sử dụng và quản lý các Tag hiệu qủa bạn cần lưu ý những vấn đề như sau :

  • Tạo quá nhiều Tag: quá nhiều Tag được tạo ra sẽ gây khó khăn cho bạn quản lý và những nhầm lẫn giữa các Tag.

  • Tạo các Tag quá dài: Hãy tóm gọn lại vấn đề cần tạo Tag và đặt tên phù hợp. Tránh viết tắt các Tag vì như vậy bạn sẽ mất thêm thời gian diễn giải lại Tag đó..

  • Đặt tên các tag gần giống nhau: Những tag có tên gần giống nhau sẽ gây sự nhầm lẫn khi lựa chọn gắn Tag cho bất kì một cuộc tương tác nào. Hãy suy nghĩ thật kỹ và lựa chọn Tag chính xác và khác biệt giữa các Tag nhất có thể

Last updated