Links

Mẫu câu trả lời

Giúp bạn rút ngắn thời gian trả lời ,đảm bảo sự ổn định và chính xác cho các câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng, giúp tăng chất lượng cuộc hội thoại và giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng.
Để truy cập vào phần Mẫu câu trả lời, bạn ấn chọn biểu tượng
Cài đặt -> Mẫu câu trả lời

Tổng quan về giao diện

  • Phần 1: Danh sách các mẫu câu trả lời đã tạo
  • Phần 2: Phần hiển thị nội dung của mẫu câu trả lời
  • Phần 3: Thanh tìm kiếm mẫu câu
  • Phần 4: Thêm mẫu câu, sửa/ xóa nội dung
Cụ thể cách Thêm mẫu câu tại đây: