Khung trái : Danh sách cuộc hội thoại

Khung trái là nơi hiển thị danh sách toàn bộ những cuộc hội thoại, tin nhắn giữa bạn và khách hàng.

Giao diện này sẽ chứa bộ lọc tin nhắn, để bạn có thể lọc tin nhắn theo thành viên trong tài khoản, tin nhắn theo thời gian mới nhất cũ nhất hay những tin nhắn mà chưa phản hồi khách hàng

Lưu ý: Ba bộ lọc sẽ hoạt đồng đồng thời để lọc ra đoạn hội thoại phù hợp nhất. Ví dụ: Khi bạn chọn đồng thời ba bộ lọc Tôi, Mới nhấtĐang mở, bộ lọc sẽ chọn ra danh sách các cuộc hội thoại mới nhất do bạn phụ trách.

1. Bộ lọc theo thành viên

Bộ lọc theo thành viên giúp bạn lọc ra những cuộc hội thoại của chính mình hoặc một thành viên nhất định trong tài khoản phụ trách

Tôi: Danh sách cuộc hội thoại do chính bạn phụ trách (không bao gồm các thành viên khác trong tài khoản phân quyền) .

Tất cả: Toàn bộ các cuộc hội thoại trong tài khoản.

Được nhắc đến: Những cuộc hội thoại mà bạn được thành viên khác trong tài khoản hoặc chính bạn "nhắc đến" tại mục Tin nhắn nội bộ. Mục "Được nhắc đến", bạn chỉ xem được các cuộc hội thoại của BẠN , còn KHÔNG xem được các cuộc hội thoại thuộc mục "Được nhắc đến " của các thành viên khác

Chưa chia: Những cuộc hội thoại chưa được phân công người phụ trách, do tất cả các thành viên đều đang ở trong trạng thái Chuyển tiếp(offline), hoặc do cuộc hội thoại không đáp ứng yêu cầu của bộ lọc chia tự động đã thiết lập trong tài khoản.

[Tên thành viên]: Những cuộc hội thoại do thành viên này phụ trách.

2. Bộ lọc theo trạng thái mới - cũ

Bộ lọc theo trạng thái Mới - Cũ giúp bạn lọc các cuộc hội thoại theo thời gian:

Mới nhất: Những cuộc hội thoại có trao đổi lần cuối cùng được thực hiện gần đây nhất (bao gồm trao đổi từ phía khách hàng hay phía nhân viên hỗ trợ)

Cũ nhất:Những cuộc hội thoại có trao đổi lần cuối được thực hiện cách xa đây nhất (bao gồm trao đổi từ phía khách hàng hay phía nhân viên hỗ trợ)

Đợi lâu nhất: Những cuộc hội thoại mà khách hàng chưa nhận được phản hồi từ nhân viên hỗ trợ, sắp xếp theo thứ tự thời gian từ cũ nhất đến mới nhất.

3. Bộ lọc theo trạng thái mở - đóng

Bộ lọc theo trạng thái Mở - Đóng giúp bạn lọc các cuộc hội thoại đang xử lý, đã xử lý xong, hoặc hẹn giờ để xử lý vào lúc khác. Bộ lọc này bạn nhìn thấy toàn bộ hội thoại của các thành viên trong tài khoản

Đang mở: Những cuộc hội thoại đang cần xử lý trao đổi với khách hàng.

Đã đóng: Những cuộc hội thoại bạn đã xử lý xong.

Lưu ý: Nếu nhân viên hỗ trợ hoặc khách hàng chat lại vào một cuộc hội thoại đang ở mục Đã đóng, thì cuộc hội thoại này lại tự động được mở lại, tin nhắn được chuyển sang mục Đang mở.

Hẹn giờ: Cuộc hội thoại đã được hẹn giờ để mở lại theo 1 khoảng thời gian nhất định, tiếp tục xử lý trong tương lai. Bấm vào biểu tượng Hẹn giờ trong chi tiết cuộc hội thoại, chọn mốc thời gian mà bạn muốn cuộc hội thoại sẽ mở lại vào danh sách Đang mở của bạn.

  • Tính năng này chỉ áp dụng với các cuộc hội thoại ở phần Đang mở, không áp dụng cho hội thoại nằm trong danh sách Đã đóng

  • Hội thoại ở mục Hẹn giờ,sau đó được đóng lại, chuyển sang mục Đã đóng, thì khi hết thời gian Hẹn giờ, vẫn được chuyển sang phần danh sách hội thoại là Đang mở.

  • Nếu khách hàng chat lại vào 1 cuộc hội thoại đang ở mục Hẹn giờ, thì hội thoại sẽ được chuyển tự động sang mục Đang mở, phần hẹn giờ sẽ kết thúc.

  • Nhân viên hỗ trợ chat lại vào 1 cuộc hội thoại ở mục Hẹn giờ, thì hội thoại vẫn sẽ ở mục Hẹn giờ

  • Trước khi hẹn giờ, cuộc hoại thoại đang được chia cho thành viên nào, thì khi hết hẹn giờ và mở lại, thì vẫn tự động được chia cho thành viên đó, kể cả thành viên đó đang ở chế độ tài khoản là Chuyển tiếp ( Offline).

Lưu ý: Ba bộ lọc sẽ hoạt đồng đồng thời để lọc ra đoạn hội thoại phù hợp nhất. Ví dụ: Khi bạn chọn đồng thời ba bộ lọc Tôi, Mới nhấtĐang mở, bộ lọc sẽ chọn ra danh sách các cuộc hội thoại mới nhất do bạn phụ trách

Last updated