Trường tùy chỉnh

Mục Cài đặt- Trường tùy chỉnh

Trường tùy chỉnh là phần hiển thị những thông tin bổ sung cho 1 khách hàng.

Tạo thêm 1 trường tùy chỉnh

Có 2 cách tạo mới 1 trường tùy chỉnh

Cách 1 : Bạn vào mục Cài đặt- Trường tùy chỉnh- Tạo trường tùy chỉnh

Cách 2 : chỉ áp dụng được nếu bạn đã có khách hàng ở phần danh sách khách hàng

Bạn vào mục KHÁCH HÀNG - bấm Sửa thông tin 1 khách hàng.- Thêm trường

Các trường thông tin ở mục Trường Tùy Chỉnh

Điền các thông tin trên phần giao diện tạo 1 trường tùy chỉnh

Tên gợi nhớ : tên sẽ hiển thị trong phần thiết lập thông tin khách hàng để bạn sửa và điền thông tin

Tên trường : nội dung này sẽ Không hiển thị trong phần thông tin khách hàng. Tên trường sẽ là dạng kí tự không dấu, chữ số , gạch dưới, không bao gồm dấu cách

Kiểu dữ liệu : tương ứng với định dạng phần điền thông tin khách hàng bạn sẽ thao tác

  1. Text input : nhập đoạn text ngắn

  2. Text area : nhập đoạn text nội dung dài

  3. Number : nhập số

  4. Date : nhập ngày tháng

  5. Dropdown : định dạng cho phép bạn đưa ra nhiều lựa chọn dạng menu thả xuống, chọn được 1 giá trị duy nhất .

  6. Check box : định dạng đưa ra tất cả các lựa chọn và người dùng lựa chọn bằng cách tích vào ô giá trị, có thể lựa chọn nhiều giá trị cùng lúc

Tên trường : có thể sử dụng đồng bộ dữ liệu thông tin khách hàng tự động từ các bên thứ 3 lên phần thông tin khách hàng của bạn, ví dụ bạn có hệ thống website cho khách hàng đăng nhập, thì tên trường sẽ sử dụng để đồng bộ dữ liệu từ hệ thống website lên khách hàng ở LadiChat

Sửa/Xóa trường tùy chỉnh đã tạo

Sửa trường tùy chỉnh

Bấm vào dấu ... bên tay phải trường tùy chỉnh đã tạo, chọn mục Sửa

Xóa trường tùy chỉnh

Cách 1 : Bấm vào dấu ... bên tay phải trường tùy chỉnh đã tạo, chọn mục Xóa

Cách 2 : Bấm vào ô vuông bên tay trái trường tùy chỉnh đã tạo, chọn Xóa trường đã chọn . Cách này áp dụng cho việc xóa Nhiều trường tùy chỉnh cùng 1 lúc

Sử dụng trường tùy chỉnh

Các trường tùy chỉnh đã tạo, sẽ giúp bạn chỉnh sửa phần thông tin khách hàng của bạn.

Có 2 cách cập nhật thông tin cho các trường tùy chỉnh lên phần thông tin khách hàng

Cách 1:Bạn vào phần Khách hàng > Tạo khách hàng mới, sẽ hiển thị các trường tùy chỉnh mà bạn đã tạo

Cách 2 : Bạn vào mục Hộp thư > Chọn 1 đoạn hội thoại > Thông tin bổ sung

Bạn sẽ bấm chỉnh sửa các nội dung ở các trường thông tin

Last updated