Lưu data về Google sheet

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms-> Tài khoản liên kết -> Tạo liên kết . Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google Sheet

Bước 2: Bấm Tiếp Tục để hiện thị ra danh sách các tài khoản Google để kết nối. Chọn tài khoản muốn kết nối và Cho phép truy cập.

Kết nối thành công sẽ hiển thị phần Google sheet trong Tài khoản liên kết:

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms -> Cấu hình form

Tìm kiếm tài khoản liên kết đã tạo và bấm nút Chọn

Bước 4: Thiết lập Bảng tính và Trang Tính cho liên kết Google sheet

Trường hợp 1: Nếu bạn chưa tạo một bảng tính nào, thì có thể lựa chọn Tạo bảng tính mới, và nhập tên tùy ý. Lúc này hệ thống sẽ tự động tạo một sheet để kết nối và bạn có thể tìm thấy sheet này trong phần quản lý Drive của tài khoản Gmail.

Trường hợp 2: Nếu bạn đã có sẵn một bảng tính đã tạo và muốn kết nối với bảng tính đó, bạn chọn phần Dán link bảng tính và điền ID của bảng tính.

ID của bảng tính có thể tìm thấy trên đường dẫn như ví dụ trong hình dưới đây:

Sau đó ấn Kiểm tra

Ấn Tiếp tục để hoàn tất

Bước 5 : Sử dụng cấu hình form đã tạo

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms -> Form để thiết lập sử dụng cấu hình form đã tạo

Bạn truy cập vào mục Hộp thư > Forms, để gửi forms bạn đã thiết lập với khách hàng qua livechat để khách hàng điền và submit thông tin gửi lại cho bạn

Last updated