Khung phải: Thông tin cuộc chat

Khung phải là nơi hiển thị thông tin khách hàng. Các trường thông tin cơ bản bao gồm: tên, số điện thoại, email, trạng thái (Lead/ Customer),...

Bạn cũng có thể tuỳ chọn bổ sung, sửa đổi các trường thông tin khách hàng hiển thị tại mục này.

Giao diện thông tin chung :

Giao diện hiển thị của phần thông tin cột chat sẽ hiển thị tùy thuộc vào tin nhắn đến từ website bạn cài code Ladichat , hay bình luận fanpage/ tin nhắn mess từ page

Giao diện thông tin cuộc chat khi khách hàng nhắn tin từ website/landingpage cài code LadiChat

  1. Mục thông tin số 1 : Các thông tin khách hàng điền ở form đăng ký mà bạn thiết lập ở mục Tích hợp hoặc bạn gửi cho khách hàng form submit thông tin , phụ thuộc theo phần thiêt lập ở tài khoản của bạn.

  2. Mục thông tin số 2 :

Widget : Phần widget bạn cài đặt trên trang website/landingpage của bạn mà khách hàng đang chat

IP: địa chỉ IP mạng của khách hàng truy cập vào trang của bạn, bạn có thể chặn khách hàng để họ không chat với mình nữa bằng cách chặn IP . Chặn nghĩa là Khách hàng sẽ không còn nhìn thấy giao diện SDK để chat với bên mình nữa. Lưu ý : khi bạn chặn 1 IP, thì tất cả khách hàng chung địa chỉ IP đó đều sẽ bị chặn

URL : đường dẫn mà khách hàng truy cập để gửi tin nhắn cho bạn và các thông tin bổ sung về khách hàng của bạn

Giao diện thông tin cuộc chat khi khách hàng bình luận từ bài post trên fanpage của bạn

Nội dung hiển thị của tin nhắn sẽ có nội dung Bình luận từ bài viết....

1.Mục thông tin số 1: thông tin khách hàng tương tác với page của bạn

2. Mục thông tin số 2 : Nguồn/Url là đường dẫn truy cập đến bài post trên fanpage của bạn và các thông tin bổ sung về khách hàng của bạn

Giao diện thông tin cuộc chat khi khách hàng nhắn tin cho fanpage của bạn

1.Mục thông tin số 1: khách hàng tương tác với page của bạn

2. Mục thông tin số 2 : Nguồn/Url là đường dẫn truy cập đến fanpage của bạn và các thông tin bổ sung về khách hàng của bạn

Các trường thông tin ở mục Thông tin bổ sung

Các trường thông tin còn lại, là các trường mà bạn thiết lập ở mục Cài đặt( thanh công cụ bên tay trái)- Trường Tùy Chỉnh

3. Mục Ghi chú : để ghi nhanh vấn đề của khách hàng, lưu ý hay các bước xử lý tiếp theo giúp bạn và các agent đồng nghiệp nhanh chóng hỗ trợ khách hàng.

4. Mục Tags : bạn gắn tags cho khách hàng bằng các tag đã tạo trước đó ở mục Cài đặt ( thanh công cụ bên tay trái )- Tags và lọc để xem số lượng các khách hàng/ khách hàng theo các điều kiện Tag tương ứng

Gửi đoạn hội thoại cho thành viên khác trong tài khoản:

Lưu ý: Không dùng đường link copy từ trình duyệt, nếu không sẽ không thể vào được chính xác cuộc hội thoại đó.

Last updated