Lưu data về LadiSales

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms> Tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là LadiSales

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác. Chọn Store : chọn store LadiSales mà bạn muốn kết nối Ấn Tiếp tục để Lưu.

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms> Cấu hình form
Nhập "Tên cấu hình form": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài với khách hàng .
Bấm Chọn tài khoản liên kết mới
Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 kênh lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký bạn gửi cho khách hàng qua LadiChat
Bấm Lưu để hoàn tất thiết lập Cấu hình form.

Bước 4 : Sử dụng cấu hình form đã tạo

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms> Form để thiết lập sử dụng cấu hình form đã tạo
Bạn truy cập vào mục Hộp thư > Forms, để gửi forms bạn đã thiết lập với khách hàng qua livechat để khách hàng điền và submit thông tin gửi lại cho bạn
Last modified 8mo ago