Lưu data về LadiSales

Bạn theo dõi video hướng dẫn tích hợp LadiChat với LadiSales tại đây:

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms-> Tài khoản liên kết -> Tạo liên kết . Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là LadiSales

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:

Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác. API KEY : thông tin API Key bạn lấy trong tài khoản LadiSales của bạn Ấn Lưu lại để Lưu.

Cách lấy API key trong tài khoản LadiSales

Truy cập tài khoản app.ladisales.com của bạn, vào mục Cài đặt-> API key

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms -> Cấu hình form

Tìm kiếm tài khoản liên kết đã tạo và bấm nút Chọn

Nhập "Tên cấu hình form": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài với khách hàng .

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 kênh lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký bạn gửi cho khách hàng qua LadiChat

Sau đó bấm Hoàn tất để lưu lại cấu hình form đã tạo

Bước 4 : Sử dụng cấu hình form đã tạo

Truy cập trang app.ladipage.com, chọn menu Forms -> Form để thiết lập sử dụng cấu hình form đã tạo

Bạn truy cập vào mục Hộp thư -> Forms, để gửi forms bạn đã thiết lập với khách hàng qua livechat để khách hàng điền và submit thông tin gửi lại cho bạn

Ngoài việc gửi Form và đưa thông tin lưu trữ về LadiSales, thì khi tích hợp với tài khoản LadiSales, bạn có thể tạo đơn hàng trực tiếp từ LadiChat về LadiSales để quản lý và sử dụng

Các sản phẩm, khuyến mãi, vận chuyển sẽ tự đồng bộ từ bên tài khoản LadiSales

Last updated