Dữ liệu backup

Để xem lại những dữ liệu data thu thập được từ form đăng ký của LadiChat, bạn có thể xem tại phần dữ liệu backup mà LadiChat lưu trữ theo từng ngày.

  • Bước 1: Vào phần Forms -> Dữ liệu backup

Bước 2: Bạn có thể xem dữ liệu trong 7 ngày gần nhất. Chọn ngày muốn xem và hệ thống sẽ tải xuống cho bạn file excel dữ liệu của ngày đó.

  • Dữ liệu tải về sẽ bao gồm toàn bộ Data trong tài khoản Ladichat của bạn, bạn có thể lọc theo link dữ liệu khách hàng điền thông tin để kiểm tra dữ liệu theo từng link bạn gắn chat

Last updated