Tổng quan về hộp thư

Hộp thư là hiển thị toàn bộ tin nhắn mà khách hàng gửi cho bạn qua LandingPage, Website, tin nhắn Facebook Messenger, hoặc bình luận Facebook. Các thành viên trong tài khoản sẽ nhìn thấy toàn bộ tin nhắn cho mình và các thành viên khác.

Bắt đầu ngày làm việc, bạn sẽ trả lời tin nhắn của khách hàng và giải quyết các yêu cầu chat trên trang quản lý của LadiChat tại link https://app.ladichat.com/

Sau đây là các thành phần chính trong Hộp thư và những điểm cần lưu ý:

Last updated