Tổng quan về LadiChat

LadiChat và livechat là gì

LadiChat là nền tảng kết nối khách hàng đa kênh, giúp doanh nghiệp thiết lập, quản lý live chat và kết nối với các website và các mạng xã hội. Ngoài việc quản lý phần livechat thông thường, LadiChat còn có phần tích hợp form, gửi form đăng ký qua livechat, để khách hàng điền thông tin,chốt đơn hàng và gửi về các kênh lưu trữ như email, google sheet, api...

Live chat là phần chat trực tuyến, cho phép người dùng có thể trao đổi trực tiếp với người quản lý ngay trên nền tảng được kết nối. Tích hợp livechat cho website, mạng xã hội giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các tin nhắn của khách hàng, gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng và tỉ lệ chuyển đổi.

Các tính năng nổi bật

Thiết lập live chat và chốt đơn hàng qua livechat

Quản lý các luồng tin nhắn từ nhiều nền tảng

Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng quản lý các cuộc hội thoại thông qua phần Báo cáo -> Hội thoại

Vị trí LadiChat trong hệ sinh thái LadiBoost

Hệ sinh thái LadiBoost - Hệ thống giải pháp tăng trưởng tích hợp

Hệ thống sinh thái của LadiBoost bao gồm 3 sản phầm chính:

Bối cảnh sử dụng

LadiChat sẽ được dùng để tích hợp với trang Landing Page/Website. Hướng dẫn chi tiết về cách tích hợp với LadiPage xem tại:

Tích hợp LadiChat vào website/landingpage

Last updated