Links

Messenger

Messenger là phần giúp bạn tích hợp với ứng dụng Messenger để dẫn tin nhắn , bình luận từ trang bán hàng của mình về LadiChat để quản lý và phản hồi phần thông tin này
Để truy cập vào phần Messenger, bạn ấn chọn biểu tượng
Tích hợp -> Messenger
Sau đó, bạn chọn Đồng bộ lại với Facebook -> chọn trang facebook muốn tích hợp.
Sau khi tích hợp thành công sẽ ra danh sách Page bạn đã kết nối
Muốn ngừng kết nối với page nào, bạn bấm chọn vào mục HỦY KẾT NỐI
ở phần page đó
Bạn có thể thao tác kết nối với nhiều Page ở nhiều tài khoản facebook khác nhau