Links

Zalo

Tích hợp Zalo cho phép bạn tích hợp với OA ZALO để dẫn các tin nhắn zalo về phần quản lý LadiChat
Lưu ý :1. Chỉ tích hợp được tài khoản OA ZALO , không phải zalo cá nhân . Bạn cần làm việc với ZALO để được cung cấp thông tin về mục OA Zalo
2. LadiChat chỉ sử dụng để phản hồi các tin nhắn zalo , không phải chủ động gửi tin nhắn,chiến dịch chăm sóc khách hàng theo số điện thoại, nội dung này có thể tham khảo thêm tại LadiFlow
Để truy cập vào phần Zalo, bạn ấn chọn biểu tượng
Tích hợp -> Zalo
Sau đó, bạn chọn Đồng bộ lại với Zalo -> chọn tài khoản Zalo muốn tích hợp.
Sau khi tích hợp thành công sẽ ra danh sách Zalo bạn đã kết nối
Muốn ngừng kết nối với zalo nào, bạn bấm chọn vào mục HỦY KẾT NỐI
ở phần tài khoản đó